Geschiedenis

Ontstaan:

J.Th. Smeets, mede-oprichter Harmonia

Kerkelijk zangkoor Harmonia werd in 1859 opgericht door toenmalig pastoor Janssen en onderwijzer-organist Johan Theodoor Smeets. Nederlands Limburg maakte toen deel uit van de Duitse Bond en kwam in 1867 bij Nederland. Tot 1859 kende Simpelveld geen enkele culturele vereniging. Het zangkoor wat in die tijd alleen uit mannen bestond, begon kleinschalig, 12 man sterk. Het koor werd met enthousiasme begroet en d.m.v. propaganda van meester Smeets, was het ledenaantal vier jaar later reeds uitgegroeid naar 40 zangers! Behalve de opluistering van vele missen en kerkelijke festiviteiten, nam Harmonia ook al vroeg aan wereldlijke feesten deel. Zo trok het met de schutterij mee naar een schuttersfeest om er met pianobegeleiding een concert te geven en enige komische stukken te zingen. Verder organiseerde Harmonia haar eerste festival voor koren en harmonieën, en maar liefst 54 verenigingen kwamen naar Simpelveld.

Harmonia rond 1900, de eerste foto van de jubilerende vereniging. Deze foto werd ter beschikking gesteld door Philippe van Wersch en is ook opgenomen op de genealogie site van die familie:
Lodewijk van Wersch, burgemeester van Simpelveld  (zittend 2e van rechts), met links van hem zijn broer Cornelis van Wersch.

Het festival bleek een succes want na afloop had de penningmeester voldoende geld bijeen om het eerste vaandel van Harmonia te bekostigen. Dit vaandel werd tijdens het eerste lustrum in 1864 onthuld. Het tweede en tegenwoordige vaandel werd in 192? aangeschaft. Zoals in elke vereniging zijn er ook bij Harmonia ups en downs geweest. In 1905 volgde een afscheiding onder de zangers. Pastoor Zaunbrecher verbood repeteren in een café. Harmonia vertrok naar een schoollokaal en de afgescheiden groep zangers (met de uitbater Jöbses van het café Oud Simpelveld die ook plaatsvervangend dirigent was!), vormden de voorgangers van het bekende Simpelvelds Mannenkoor David.

 

Emancipatie in het kerkkoor:

In 1959 werd in Simpelveld een dameskoor opgericht, met een eigen bestuur en geheel op eigen kracht draaiende. Reeds een jaar later luisterden de dames een eucharistieviering op. Het dameskoor was bijzonder actief en na zeven jaar werd in 1966 besloten om met Harmonia te fuseren; na ruim 100 jaar een mannenkoor te zijn geweest is Gemengd Kerkelijk Zangkoor Harmonia een feit!

 

1859 – 2009: 150 jaar Harmonia:

Harmonia 145 jaar

Harmonia bestaat nu uit 65 leden waarvan 19 sopranen, 18 alten, 11 tenoren en 17 bassen. Het koor luistert tot op heden ook eucharistievieringen op en/of verzorgt uitvoeringen
buiten de parochie Simpelveld. Zij waren o.a. reeds te horen in Bocholtz, Geleen, Sittard, Klimmen, Sippenaken en Gulpen. Maar ook buiten de landsgrenzen liet Harmonia van zich horen, zoals in de Dom te Aken, in de Basiliek te Tongeren.

In 2009 vierde Harmonia haar 150-jarig bestaan. Het jubileum werd, net als in 1984 bij het 125-jarig bestaan, een heuse ‘happening’. De feestelijkheden vonden plaats in het weekend van 26 tot en met 28 juni 2009. De echte afsluiting van de festiviteiten was zaterdag 10 oktober 2009 met een concert van sopraan Kim Savelsbergh, tenor Hubert Delamboy en het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor Lambertus.

2010 – 2019: op naar 160 jaar Harmonia:
In 2016 begon Harmonia na te denken over het 160 jarig jubileum in 2019, maar ook hoe de dalende inkomsten van het koor aan te vullen. Men bedacht dat velen Harmonia een warm hart toedragen en mogelijk een bijdrage hieraan willen leveren. Na de opstart najaar 2016 had het koor in het voorjaar meer dan 90 sympathisanten, waarvan 5 sponsoren. Een mooi resultaat. Wij danken onze sympathisanten hiervoor. Aan hen werd een gereduceerd tarief aangeboden bij het kerstconcert in “The Butler Academy”, gevestigd in het voormalige Pater Damiaan klooster. Tevens geeft Harmonia elk half jaar een nieuwsbrief uit, deze wordt aangeboden aan de sympathisanten en leden, zodat zij het wel en wee van het koor kunnen volgen. In juni 2016 is de 1e editie  verschenen. Op 16 november 2017 en 20 april 2018 zijn editie 2 en 3 van de nieuwsbrief  “Harmonia Express” verschenen. De voorbereidingen voor ons jubileum zijn in volle gang, onder kop “Jubileum 2019” is hierover meer informatie te vinden. In aanloop naar ons jubileum jaar werd op 29 juni 2018 een succesvol zomeravond concert in de TIBA (The Internatinal Butler Academy), ons voormalig Pater Damiaan klooster, uitgevoerd samen met de broers Huub Hellebrand (klarinet) en Jean Hellebrand (Hobo), pianist Marcel Konieczny en natuurlijk onze dirigent Jean Lardinois. Met driekoningen op zondag 6 januari 2019 wordt het 160 jarig bestaan van ons koor geopend met het opluisteren van de H. Mis samen met Transatlantic Brass.

U ziet, Harmonia is een vereniging met verleden, een heden en mooie perspectieven…