Programma maandelijkse uitvoering juli 2018

Zondag 15 juli 2018, 11:00 uur

Dirigent: Jean Lardinois
Organist: Stella Bonten

Programma:

 

Mass in honor of the blessed Sacrament Korman, J.A.
Bij de intrede: Jubilate Coriovallo/Seevens, J.
Kyrie: Mass in honor Korman, J.A.
Gloria: Mass in honor Korman, J.A.
Tussen de lezingen: Wees gegroet Maria Kropivšek, A.
Credo bidden
Bij het offertorium: General trad. Iers – Slane
Sanctus: Mass in honor Korman, J.A.
Benedictus: Mass in honor Korman, J.A.
Agnus Dei: Mass in honor Korman, J.A.
Tijdens de communie: O Salutaris Gounod, Ch.
Now I belong to Jesus Clayton, J.
Samenzang GvL 855 Laat ons in blijde wijzen
Na de zegen: Santo, Santo Aas, T.W.