Programma eerste kerstdag 2019

Woensdag 25 december 2019 11:00 uur

Dirigent: Jean Lardinois
Organist: Paul Huijts
Harmonie: Harmonie St. Caecilia

Programma

Pastoral Messe in C Reimann, I.
Bij de intrede: Harmonie
Kyrie: Pastoral Messe Reimann, I.
Gloria: Pastoral Messe Reimann, I.
Tussen de lezingen: Christmas Lullaby Rutter, J.
Na het evangelie: Stille Nacht (Die Geburt) Gruber, F.
Credo bidden
Bij het offertorium: Harmonie
Sanctus: Pastoral Messe Reimann, I.
Benedictus: Pastoral Messe Reimann, I.
Agnus Dei: Pastoral Messe Reimann, I.
Communie: Transeamus Cuypers, H.
Harmonie
Voor de zegen samenzang: Nu zijt wellekome Gvl 508
Na de zegen: Harmonie