Persbericht: Kerkelijk Zangkoor Harmonia huldigt 3 zilveren en 2 gouden jubilarissen 2013

Op zondag 10 november as. zet Kerkelijk Zangkoor Harmonia de zilveren jubilarissen Lies Leunissen (sopraan), Hub Huits (bas-bariton), Jo Olfen (bas) en de gouden jubilarissen Sjef Huits (bas, bas-solist) en Keetje Schrijvers (was alt, nu erelid) in het zonnetje.

De feestdag in het kader van de St. Caeciliaviering begint die dag traditiegetrouw in de St. Remigius-parochiekerk in Simpelveld met een hoogmis om 11.00 uur, die het koor samen met harmonie St. Caecilia zal opluisteren. Harmonia brengt onder leiding van dirigent Jean Lardinois naast de Missa Brevis in B dur “Kleine Orgelsolo-messe” van Joseph Haydn en A Mass for Peace “The armed man” van Karl Jenkins, de meerstemmige gezangen Signore delle cime van G. de Marzi en Tui sunt coeli van J. Gruber ten gehore. Ben Kerkhof begeleidt het koor aan het orgel.

Na de mis wordt een bezoek gebracht aan het kerkhof, waar de overleden leden van beide verenigingen worden herdacht.

Aansluitend vindt in verenigingslokaal “Oud Zumpelveld” de interne huldiging van de jubilarissen, in het bijzijn van hun gezin en familieleden, plaats.

De 5 jubilarissen Lies, Hub, Jo, Sjef en Keetje, die samen 175 jaar lid zijn van Harmonia, zijn zeer gerespecteerde koorleden, die het koor hoog in hun vaandel hebben staan.

Heel bijzonder is het feit dat de broers Sjef en Hub respectievelijk 60 en 40 jaar zanger zijn en dat zij dus samen goed zijn voor 100 jaar zangvreugde!

Lies draagt als sopraan al 25 jaar haar steentje bij en is trouw aanwezig op repetities en uitvoeringen. Zij is een koorlid dat liever niet op de voorgrond staat, maar daarom zeker niet minder waardevol is. Moderne communicatiemiddelen zijn niet aan haar besteed, want Lies houdt het meest van het onderhouden van mondelinge persoonlijke contacten. Op sportgebied is Lies erg actief geweest, want zij heeft jarenlang gekegeld en competitietennis gespeeld. Zij houdt van puzzelen, met name woordzoekers en wandelt nog steeds graag.

Hub versterkt al 25 jaar lang de bas-baritongelederen. Hij zingt al 40 jaar, maar is vanwege avondschool een aantal jaren geen lid geweest. Hub is altijd trouw aanwezig op repetities en uitvoeringen en komt als het enigszins mogelijk is naar uitvoeringen van het kleinkoor, dat met veel toewijding met name de wekelijkse begrafenissen muzikaal verzorgt. Ook luistert hij samen met andere koorzangers op zondagmorgen om 11.00 uur de hoogmis op. Hub is een echt verenigingsmens en heeft humor; hij was op carnavalsrepetities vaak zeer origineel verkleed en in 2002 was hij graag voor één avond prins, samen met prinses Marlou. Hij houdt van muziek; hij is al 7 jaar lid van Simpelvelds Mannenkoor David en speelt ook orgel en keyboard. Tsjechië, de Moravische blaasmuziek, cultuur en folklore boeien hem bijzonder en hij onderhoudt dan ook nauwe contacten met Moravische muzikanten, die ook in Simpelveld concerten hebben gegeven.

Ook Jo is als bas al 25 jaar trouw aanwezig op repetities en uitvoeringen en is als radertje in het grote geheel onmisbaar, omdat het koor op hem en zijn stem kan vertrouwen. Wat Jo boeit is de mooie koormuziek van een gemengd koor en het feit dat je als koor ten dienste staat van de gemeenschap. Hij heeft lang meegezongen in het kleinkoor, maar kan nu helaas minder vaak aanwezig zijn, omdat hij ook graag tijd besteedt aan het passen op zijn kleinkinderen. Hij en zijn vrouw Marian nemen hen o.a. mee naar peuterconcerten, zodat zij op jonge leeftijd al met muziek in aanraking komen. Niet alleen zorgen zij zo voor de “Nachwuchs” maar ook hebben zij in de loop der tijd 2 leden geworven voor het koor.

Sjef is al 50 jaar lang een goed en gewaardeerd lid van het koor. Hij en zijn broers Hein en Hub hebben hun muzikale talenten niet van een vreemde, want hun vader en twee ooms waren jarenlang lid van het kerkelijk zangkoor en van mannenkoor David en ook in de familie van hun moeder werd de zangkunst beoefend. Sjef zong dan ook al op jeugdige leeftijd mee in het knapenkoor dat onder leiding stond van dirigent Coenen. Sjef speelde jarenlang de bas tuba bij Fanfare Eendracht Huls totdat het lid zijn van 2 verenigingen moeilijk werd. Hij koos toen voor Harmonia en versterkte zeer plichtsgetrouw de basgelederen op repetities en uitvoeringen, niet alleen bij het groot koor, maar ook bij het kleinkoor en op zondagochtend bij het opluisteren van de hoogmis. Sinds jaar en dag draagt hij als bas-solist zijn steentje bij tot het welslagen van uitvoeringen en nog steeds wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan, zodat zijn warme diepe basstem, of solo of met een andere zanger of zangers, vaker te horen is. Hij doet dit graag, met veel gevoel en verve. Sjef heeft ook nog andere hobby´s; hij heeft vroeger veel gefietst, schaakt nu op de schaakcomputer en geniet van zijn vele wekelijkse kaart-uren.

Keetje was met haar altstem 43 jaar lang een steun voor anderen en als zodanig een gewaardeerde zangcollega. Zij heeft altijd trouw alle repetities en uitvoeringen, zowel van het groot koor als van het kleinkoor, bijgewoond, totdat zij in 2006 tot erelid werd benoemd. Zij hield van het koorgebeuren, ook na de repetitie en was steevast van de partij als er eens iets opgevoerd moest worden op feestavonden. Op de carnavalsrepetitie in 2001 werd zij samen met haar man Pierre voor één avond uitgeroepen tot “Prinsenpaar van het koor” en zij zorgden toen voor een gezellige avond. Als erelid komt Keetje, wanneer zij kan, naar de St. Caeciliafeesten en zit zij als trouwe fan van het koor beneden in de kerk te luisteren en te genieten.

Het bestuur, de dirigent en alle leden danken de jubilarissen van harte voor hun betrokkenheid en inzet in al die vele jaren en wenst hen en hun familieleden een onvergetelijk jubileumfeest toe!

vlnr: Sjef Huits, Hub Huits, Lies Leunissen en Jo Olfen

vlnr: de jubilarissen Sjef Huits, Hub Huits, Lies Leunissen en Jo Olfen

Jubilaris: erelid - Keetje Schrijvers

Jubilaris: erelid – Keetje Schrijvers