Persbericht: Akte van parochiële verdienste voor koorlid Jef Huits 2015

Pinksterzondag 24 mei was voor Kerkelijk Zangkoor Harmonia Simpelveld een bijzondere dag. Niet alleen door de uitvoering van de feestelijke Missa Festiva van A. Gretchaninoff o.l.v. Jean Lardinois met aan het orgel Marcel Konieczny, maar bovenal door de huldiging van Harmonialid Jef Huits. Hij kreeg door Pastoor Pisters de zogenaamde ‘Akte van parochiële verdienste’ uitgereikt. Een onderscheiding die een parochiaan ten deel valt vanwege bijzondere prestaties. Dit jaar dus dhr. Huits van het zangkoor.

Uitreiking akte door pastoor Pister aan Jef Huits.

Uitreiking akte door pastoor Pister aan Jef Huits.

Op het einde van de feestelijke mis werd Jef Huits in het zonnetje gezet en gememoreerd werd het meer dan een halve eeuw heel trouw zingen in het groot koor, gregoriaans op zondagmorgen en vele uitvaarten opluisteren. Een tijdlang heeft Jef het koorlidmaatschap gecombineerd met het spelen bij Fanfare Eendracht van de Huls. Vaak genoeg kwam Jef in zijn fanfare-pakje ook nog zingen bij het koor bij een gecombineerde uitvoering.
Ooit begonnen bij het knapenkoor in de zestiger jaren van de vorige eeuw.
Pastoor Pisters ziet Jef steeds als een ijkpunt aan de rechterkant bij de uitvoeringen staan. In zijn werkzame leven had Jef wel ’s wisseldiensten. Steeds weer wist hij zich hierin zodanig aan te passen dat er nauwelijks ’n repetitie gemist werd.
Het zit in de familie kun je zeggen. Vader Huits zong in het koor en nu Jef met zijn 2 broers Hub en Hein. Namens het koor bood voorzitter Thijs Cleuters een mooie foto aan.

Om het koor nog wat prominenter onder de aandacht van het publiek te brengen, werden er na de mis door de koorleden flyers uitgedeeld.
Hierin worden de activiteiten van Harmonia nog wat uitgebreider belicht. Zo wordt er naast de kerkelijke gezangen ook steeds meer aandacht geschonken aan het zingen van wereldse programma’s. Denk aan het prachtige “Love changes everything” van Lloyd Webber uit de musical “Aspects of Love” en het toch wel bijzondere anti-oorlogsstuk “The Armed Man” van Karl Jenkins.
Een ander hoogtepunt zal plaats vinden op zondag 13 december 2015, waar in de Simpelveldse parochiekerk de drie koren van dirigent Jean Lardinois, te weten Mannenkoor Lauwerkrans Mechelen, Mannenkoor David Simpelveld en Zangkoor Harmonia een drie koren concert zullen verzorgen.
Ook staat er een concert met de fanfare van de Huls op het programma, waarin ook operapassages en Engelstalig wordt gezongen.
Om deze muzikale uitdagingen aan te kunnen, is het belangrijk dat de kwaliteit van het koor op peil wordt gehouden en verbeterd waar mogelijk is. Daarom wordt er binnenkort gestart met koorscholing, gegeven door Jan Gooren.
Tenslotte wordt in de flyer een oproep gedaan om lid te worden van de Harmoniafamilie, waarbij gezorgd zal worden voor begeleiding en ondersteuning in alle opzichten.
Dus: Hou je van zingen en ben je op donderdagavond vrij? Dan is Harmonia misschien iets voor jou!
Voor verdere informatie, neem een kijkje op de website: www.zangkoorharmonia.nl

Op de foto vlnr: pastoor Pisters, voorzitter Thijs Cleuters en Jef Huits.

Op de foto vlnr: pastoor Pisters, voorzitter Thijs Cleuters en Jef Huits.