Dirigenten Harmonia


Dirigenten in de loop der jaren:

Harmonia heeft in zijn historie, onder leiding van veertien dirigenten gestaan. Na Johan Theodoor Smeets, volgden tussen 1859 en 1913 de heren: J. Brands, C. van Wersch, P. Otten (vader van Harry Otten die 75 jaar lid was van Harmonia en broer van J. Otten, de latere zangpedagoog van president J.F. Kennedy en ), P.H. Janssen en J. Schrijvers.

N. Coenen

N. J. Coenen

In 1913 volgde de legendarische Nic J. Coenen de heer Schrijvers op. Hij drukte meer als alle anderen samen een stempel op Harmonia. Ook richtte hij een knapenkoor op, dat helaas in 1963 ter ziele ging. Coenen was uiterst kundig, begenadigd met een absoluut gehoor en wenste uiterste discipline van zijn zangers(getuige enkel straffe uitspraken zoals toen kapelaan Claessen zich eens met zijn jongens in de kerk ophield en hij vanaf het oksaal naar beneden riep: “Huut dat Jan Claessen gedeuns benoa op aanges kom iech ens noa oonge”). Naast dirigent was hij ook koster en organist van de parochie. Maar liefst 41 jaar was hij dirigent van Harmonia en meer als 50 jaar koster en organist. Het dirigeerstokje werd vervolgens overgenomen door de Simpelveldse musicus Jef Leerssen. Enige jaren hadden ook de heren Sjeng Vandeweijer, Kusters en Hermans de leiding. De heer Hermans was dit van 1967 tot 1970, hij is in november 2017 gestorven.


Aloïs Frings van 1970 tot 2005

Aloïs Frings

In 1970 nam de heer Aloïs Frings ( 2005) de leiding van Harmonia op zich.
Ook hij was een markant persoon binnen de gemeenschap. Hij had naast Harmonia ook de leiding over Simpelvelds Mannenkoor David, het Kerkkoor St. Joseph Bocholtz en Gemengd Kerkelijk Zangkoor Gracht. Verder was hij als docent verbonden aan de muziekscholen in Roermond en Valkenburg. Hij verleende regelmatig zijn medewerking aan programma’s van het L.S.O en soleerde (bas-bariton) in verschillende opera’s en uitvoeringen op binnen- en buitenlandse concertpodia. Met zijn koren voerde hij ook grote werken uit waaronder de Afrikaanse Missa Luba (Kerkkoor St. Joseph Bocholtz), de Carmina Burana van C. Orff, het Te Deum van Bruckner en Die Sieben letzte Worte van Joseph Haydn. In 2004 overhandigde hij het dirigeerstokje aan Jan Mertens.


Jan Mertens van 2005 tot 2010

Jan Mertens

Dirigent Jan Mertens verlaat Kerkelijk Zangkoor Harmonia per 1 februari 2010. Het Kerkelijk Zangkoor Harmonia uit Simpelveld werd vanaf 2004 geleid door Jan Mertens. Na 5 jaar het zangkoor met veel enthousiasme en vakkennis te hebben gedirigeerd, heeft hij te kennen gegeven dit niet langer te kunnen doen, vanwege zijn te drukke werkzaamheden. De (vr)olijke Belg wist op een zeer ontspannen en professionele manier het koor scherp te houden en naar zijn hand te zetten, wat samen met zijn voorkeur voor het Engelse repertoire en een bepaalde snelheid van zingen ertoe heeft geleid dat het niveau en de prestaties van het koor nog meer gestegen zijn. Jan Mertens is geboren te Bilzen (B) in 1968 en hij begon zijn muzikale studies aan de Muziekacademie van Lanaken waar hij achtereenvolgens: notenleer, dwarsfluit, piano, harmonieleer, saxofoon, klarinet, zang en jazzarrangementen studeerde. Hij behaalde de eerste prijs notenleer aan het Lemmensinstituut te Leuven. Daarna studeerde hij aan het Brussels Muziekconservatorium waar hij zijn eerste prijs dwarsfluit en kamermuziek behaalde en slaagde als uitvoerend musicus. Aan het Muziekconservatorium te Maastricht behaalde hij tenslotte nog zijn praktijkdiploma koordirectie.
Momenteel is hij verbonden aan de Muziekacademie van Lanaken als docent dwarsfluit, piccolo en kamermuziek. Hij is dirigent bij het Maasbrees Mannenkoor en de Koninklijke Harmonie Aurora uit Eigenbilzen. Hij was dat tot 2012 bij het Horster Mannenkoor . Op 28 januari 2010 namen bestuur en leden officieel afscheid van Jan Mertens na zijn laatste repetitie.


Jean Lardinois van 2010 tot heden

Jean Lardinois

Dirigent Jean Lardinois volgt Jan Mertens op als dirigent van Kerkelijk Zangkoor Harmonia Simpelveld.
Toen Jan Mertens aangaf het Kerkelijk Zangkoor Harmonia te willen verlaten is het bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe dirigent. Tot ieders vreugde heeft Jean Lardinois te kennen gegeven Jan Mertens graag te willen opvolgen. Hij is zeker geen onbekende voor het koor, immers hij heeft regelmatig geholpen om als organist uitvoeringen op te luisteren, maar ook door de dirigent te vervangen als deze verhinderd was. Met ingang van 1 februari 2010 is Jean Lardinois benoemd tot dirigent van Kerkelijk Zangkoor Harmonia. Jean Lardinois (*1948) is een bekende in de Limburgse muziekwereld. De veelzijdige musicus is actief als koordirigent, pianist, organist, arrangeur en als muziekpedagoog. Jarenlang was hij aan de muziekschool Heerlen verbonden als docent.
Jean Lardinois zette zijn eerste stappen op het muzikale pad als zanger in het knapenkoor van het Kerkelijk Zangkoor Harmonia in Simpelveld. Hij trad daarbij in de voetsporen van zijn vader, die jarenlang lid is geweest van dit koor.
Na de middelbare school studeerde Jean verder aan wat toen nog heette de “Kweekschool” in Heerlen. Met het behalen van de hoofdonderwijzerakte sloot hij deze studie af. Aansluitend volgde hij de studie bij de bekende pianopedagoog Jean Antonietti aan het Conservatorium van Maastricht, die in 1975 met succes afgerond werd. Hij bekwaamde zich op het gebied van koordirectie door het volgen van lessen en masterclasses bij o.a Eric Hermans, Martin Koekelkoren, René Gullikers en Robert Sund.
In de tussentijd ontwikkelde Jean Lardinois zich tot een veel gevraagde begeleider van koren maar ook van bekende solisten, zoals Angelina Ruzzafante, John Bröcheler, Hans Scheyen, Hubert Delamboye, Harrie Peeters, Jean van Ree, Ton Thissen, Elisabeth Ksoll, Jacqueline Jacobs en vele anderen. Hij concerteerde op diverse podia in Europa en Israël. Op diverse cd’s prijkt zijn naam, hetzij als begeleider, of als dirigent. Ook werkte hij samen met Guido Dieteren, Wendy Kockelkoren en bekende tv-persoonlijkheden als pianist Jan Vayne en “Una voce particolare”-presentator Ernst-Daniël Smid. Jean Lardinois was ook enige tijd aan de Maastrichter Staar verbonden als repetitor. Hij dirigeerde in het verleden met succes diverse koren in Heerlen, Ransdaal, Kaalheide, Sweikhuizen en, tot voor kort, Lemiers.
Door het aanvaarden van het dirigentschap bij het Kerkelijk Zangkoor Harmonia komt het totaal van koren dat onder zijn leiding staat op vier: naast Harmonia dirigeert hij ook nog het Simpelvelds Mannenkoor David, Mannenkoor “Lauwerkrans” uit Mechelen en het Kerkelijk Zangkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten uit Heerlerbaan-Welten (Heerlen).
Bestuur en leden van Kerkelijk Zangkoor Harmonia zijn verheugd dat Jean Lardinois vertrekkend dirigent Jan Mertens heeft opgevolgd. Onder zijn leiding zal het niveau van het koor in de toekomst behouden blijven en zal het koor geïnspireerd worden tot verdere (door)groei in de zangkunst.