Persbericht: Zilveren en Robijnen jubilarissen bij Kerkelijk Zangkoor Harmonia 2015

Kerkelijk Zangkoor Harmonia zal op zondag 29 november a.s. tijdens de Caeciliaviering een drietal jubilarissen in de schijnwerpers plaatsen. Voor hun intentie wordt in de St. Remigius parochiekerk van Simpelveld om 11.00 uur een H. Mis opgedragen die door het koor, o.l.v. Jean Lardinois en met orgelbegeleiding van Marcel Konieczny, zal worden opgeluisterd met de Missa brevis in B van Mozart. Aansluitend vindt in het verenigingslokaal Partycentrum ‘Oud Zumpelveld’ de interne huldiging plaats door pastoor Pisters en voorzitter Thijs Cleuters.

Dit jaar kan Harmonia 3 jubilarissen in het zonnetje zetten: 1 zilveren en 2 robijnen.

Francien Keulen heeft 25 jaar lang haar beste krachten gegeven aan diverse koren en Marianne Cleuters-Ensink en Ton Gielen zingen zelfs al 40 jaar in Harmonia mee. Het bestuur, dirigent en alle leden danken de jubilarissen dan ook van harte voor hun geweldige inzet en betrokkenheid en wenst hen een onvergetelijk jubileumfeest toe.

Zilveren jubilaris Francien Keulen.  Francien maakt deel uit van de sopranengroep. Door de vele verhuizingen heeft ze ook in talloze koren haar steentje bijgedragen. Zo heeft ze o.a. gezongen in de kerkkoren van Wijnandsrade en Schinnen, het Operakoor Zanglust Geleen, Toonkunstkoor Maastricht en de Heerenhofsingers Mechelen. Tenslotte is ze ook nog zo’n 8 jaar lid geweest van Sobornost. In Simpelveld werd ze aangenaam getroffen door de uitvoering van het afscheidsconcert van dirigent Aloïs Frings door Harmonia. Ze werd toen meteen lid. Haar muzikale voorkeur: klassieke en kerkelijke muziek, maar vooral ook opera. Andere hobby’s waar Francien voor te vinden is: taarten en vlaaien bakken, skiën (vroeger), wandelen en bridgen.

Robijnen jubilaris Marianne Cleuters-Ensink.  Marianne met haar heldere , zuivere stem. Een houvast voor de andere sopranen. Ze was in 1975 met haar 17 jaar het jongste lid van het koor. Kwam bij Harmonia vanwege haar grote liefde voor zingen. Zong al regelmatig vanaf de basisschool. In de tienertijd lid van het toenmalige Simpelvelds Jongerenkoor ‘Echo 70’, waarbij ook diverse solo optredens. Heeft jarenlang bestuursfunctie bekleed en is onlangs weer toegetreden als lid van de muziekcommissie. Hier wil ze het Engelse repertoire wat meer promoten. Hoogtepunten uit haar 40-jarige Harmonia-carrière zijn o.a. het Requiem van Fauré (met John Bröcheler), De Carmina Burana van Carl Orff en het Te Deum van Bruckner. Behalve zingen besteedt Marianne ook veel aandacht aan lezen en Taiji (waarbij waaier, zwaard en sabel een prominente rol spelen). Tot slot bezoekt ze graag een concert, meestal gecombineerd met een etentje, samen met haar man Thijs.

Robijnen jubilaris Ton Gielen: Ton levert met zijn heldere tenorstem een belangrijke bijdrage aan de tenoren-groep. Zong reeds als 7-jarige jongenssopraan in het H. Hartkoor te Roermond. Na gezongen te hebben in de parochiekoren van Linne en Valkenswaard, verhuisd naar Simpelveld. Werd enthousiast voor Harmonia na een repetitie van de Zigeunerbaron. Ton heeft vele solopartijen in diverse kerken gezongen. Ook heeft hij 9 jaren lang deel uitgemaakt van het bestuur. Bovendien luistert hij, samen met collega zangers, op zondagmorgen de hoogmis mee op. Zijn favoriete muziek is het Gregoriaans, waar hij ook verschillende cursussen voor heeft gevolgd. Sportief staat Ton ook zijn mannetje; hij speelt al jarenlang badminton. Verder was hij regelmatig te vinden in het Computerhome te Bocholtz en samen met zijn vrouw maakt hij graag verre en mooie reizen.

Francien Keulen, Ton Gielen en Marianne Cleuters-Ensink.

Francien Keulen, Ton Gielen en Marianne Cleuters-Ensink.