Persbericht: Eervolle uitnodiging Harmonia bij Butler Academy 2016

Kerkelijk Zangkoor Harmonia heeft een eervolle uitnodiging ontvangen van de International Butler Academy, gevestigd in Huize Damiaan, hier in Simpelveld.
Harmonia is nl. gevraagd om op vrijdag 1 juli de diploma uitreiking van de nu geslaagde lichting butlers luister bij te zetten.
Harmonia zal tijdens deze feestelijke bijeenkomst een tweetal optredens, met een passend programma, verzorgen.
Het koor staat onder de vertrouwde leiding van dirigent Jean Lardinois met piano begeleiding van Marcel Konieczny.

Een week eerder, op zaterdag 25 juni, is Harmonia weer te beluisteren tijdens de bijzondere maandelijkse uitvoering in de Remigiuskerk te Simpelveld. Aanvang: 17.45 uur.
Het koor voert dan een aantal werken uit van de Engelse componist Karl Jenkins. Deze kreeg, bij gelegenheid van de Millenniumviering in 2000, de opdracht voor het componeren van een bijzonder werk. De opdracht was gerelateerd aan een thema dat van alle tijden is: oorlog en vrede. Het werk is speciaal opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo-crisis. De compositie is gebaseerd op de ritus van een katholieke mis, maar wel aangevuld met andere stukken. Het geheel moest vooral een uitstraling zijn van het zinloze van oorlog. Dit werk mag dan ook gezien worden als een anti-oorlog stuk. De officiële naam is “The Armed Man”, hetgeen vrij vertaald betekent: de tot soldaat gemaakte man.
De compositie draagt als tweede titel: A Mass for Peace. (Een mis voor vrede.)
Harmonia zal van dit indrukwekkende werk het Sanctus, Benedictus en Agnus Dei uitvoeren. Verder worden tijdens deze eucharistieviering nog ten gehore gebracht: Haec Dies van J. Algra; Ave Maria van Somma; Santo van Tore W . Aas; Love changes everything van Andrew Lloyd Webber en tot slot na de zegen : General van Slane.
Harmonia staat als vanouds onder de bezielende leiding van Jean Lardinois. De orgelbegeleiding is in handen van Paul Huijts.