Persbericht: Kerkelijk Zangkoor Harmonia huldigt vijf jubilarissen tijdens viering St. Caecilia 2016

Op zondag 27 november worden door Kerkelijk Zangkoor Harmonia een vijftal jubilarissen in het zonnetje gezet: De gouden jubilarissen Frits Ortmans (tenor), Piet Bleijlevens (bas) en Charles van Wersch (bas), de robijnen jubilaris Paul van Nierop (bas) en de zilveren jubilaris Ine van Nierop (alt).

De feestdag in het kader van het St. Caeciliafeest begint die dag traditiegetrouw in de St. Remigius-parochiekerk met een hoogmis om 11.00 uur, die het koor, samen met harmonie St. Caecilia zal opluisteren. Harmonia brengt o.l.v. dirigent Jean Lardinois en met orgelbegeleiding van Paul Huijts de Messe in G dur van Franz Schubert ten gehore en zingt daarnaast nog enige meerstemmige werken. Na de mis wordt een bezoek gebracht aan het kerkhof, waar de overleden leden van beide verenigingen worden herdacht. Aansluitend gaan de koorleden naar het verenigingslokaal Oud Zumpelveld, waar de jubilarissen intern zullen worden gehuldigd.

Van links naar rechts: Charles van Wersch, Frits Ortmans, Paul en Ine van Nierop en Piet Bleijlevens.

De jubilarissen: Charles van Wersch, Frits Ortmans, Paul en Ine van Nierop en Piet Bleijlevens.

CHARLES VAN WERSCH. Charles is als vanzelf bij Harmonia terecht gekomen. Het koor repeteerde altijd bij hem thuis, bij Maxime en Charles zette dan de stoelen klaar. Dus de volgende stap was : gewoon meezingen. Charles stamt toch wel uit een muzikaal geslacht; zijn overgrootvader was zelfs dirigent van de harmonie. Ook op zondagmorgen is hij altijd present bij de vaste mannengroep. Behalve het zangkoor heeft Charles een aantal hobby’s. Zo helpt hij in de kerk de koster met diverse klusjes. Hij wandelt graag in het dorp om vooral een praatje aan te knopen met voorbijgangers en als het even kan samen met hen op de foto. Verder gaat Charles graag uit eten, leest hij intensief de krant en verzamelt hij bidprentjes. Het allerfijnste van het koor vindt hij natuurlijk het zingen en de leuke mensen, waar hij zijn verhalen kwijt kan. Zijn grootste wens is om minstens zijn 60-jarig jubileum te kunnen vieren.

FRITS ORTMANS. Vijftig jaar geleden volgde Frits het pad van zijn oudere broers (zij zongen ook, Jef zijn oudste broer in Kunrade) en begon aan een langdurige koorcarriere bij Harmonia. Altijd trouw op de repetitie, maar ook het kleinkoor en de vaste groep mannen op zondagmorgen konden op zijn aanwezigheid rekenen. Tegenwoordig is hij wat moeilijker ter been, zodat de klim naar het oksaal een hele opgave is. De laatste keer dat hij boven kwam zei hij met weemoed: “Dit mot ich neet mieé doeé”. Gevraagd naar enkele hoogtepunten uit zijn koorverleden noemt hij het concert ter gelegenheid van Graduation Day bij The International Butler Academy in Huize Damiaan en de uitvoering van The Armed Man, A Mass for Peace van Karl Jenkins. Behalve zingen beoefent Frits ook nog diverse andere hobby’s zoals bloemen en bloemsierkunst. Hij was zo’n 30 jaar lang voorzitter van de Simpelveldse bloemenvereniging en verzorgde, samen met een groep dames, altijd de bloemen in de kerk. Hiervoor ontving hij , samen met echtgenote Lieske, de Akte van Parochiële verdienste. Ook op de computer is Frits vaak actief en samen met echtgenote hebben ze met een vast reisgezelschap vele buitenlandse reizen gemaakt. Wat de toekomst betreft moeten we volgens Frits op de ingeslagen weg doorgaan. Zorgen voor een goede mix tussen kerkelijk en werelds programma.

PAUL EN INE VAN NIEROP. Paul kwam via zijn zwager John Dassen bij het koor terecht. Dat beviel hem prima en daarom porde hij zijn echtgenote Ine om ook lid te worden. Dat lukte niet meteen, want pas na15 jaar ging Ine overstag. De aanhouder wint dus toch! Paul heeft zes jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur. Eén van de hoogtepunten uit die periode was het organiseren van een 5-daagse concertreis naar Wenen. In de Karlskirche werd toen de Eucharistieviering opgeluisterd. Verder noemt Paul de Carmina Burana en het Te Deum van Bruckner als hoogstandjes. Voor Ine was vooral The Armed Man van Karl Jenkins een heel bijzondere uitvoering. Verdere hobby’s van Paul: Schaken (hij heeft zelfs enige tijd schaakles gegeven op de basisschool), wandelen en passen op de kleinkinderen. Samen met Ine bezoeken ze ook wel eens opera’s zoals Figaro en Madam Butterfly. Ine is verder nog bezig met schilderen en is ze lid van het Vrouwengilde. Ook heeft ze enkele jaren deel uitgemaakt van het dameskoor Choir of Voices. Haar favoriete muziekkeuze ligt in de Afrkaanse- en Gospelmuziek. Voor de welverdiende ontspanning en om de nodige cultuur te snuiven, maken ze samen graag buitenlandse reizen,waarbij o.a. Marokko,Italië, Bali en Curacao bezocht werden.

PIET BLEIJLEVENS. Op advies van meester van Wersch kwam Piet terecht bij het knapenkoor. Daarna volgde later de overstap naar Harmonia. Hier ontwikkelde hij zich tot een fraaie bas, die heel vaak diverse solo’s voor zijn rekening neemt. De kwaliteit van zijn stem bleef niet onopgemerkt en zo kwam hij terecht bij het Operakoor van de Luikse Opera o.l.v. dirigent Eduard Rasquin. Piets muzikale voorkeuren: operakoren (bv. Jerusalem) en de Schubertmis. Als hoogtepunten uit zijn koorloopbaan noemt hij Carmina Burana van Orff en het Te Deum van Bruckner. Piet maakte ook enkele jaren deel uit van de muziekcommissie. Zijn grootste hobby, naast het zingen, is fietsen. Hij heeft het gepresteerd om wel 6000 km. per jaar bij elkaar te trappen. Zo’n acht jaar geleden maakte hij een zware val, waarna hij het iets rustiger aan doet. Maar de fiets neem je hem niet af! Ter ontspanning na een intensieve repetitie kun je Piet steevast vinden aan de kaarttafel met een aantal vaste kaarters.