Persbericht: Harmonia zingt Dialectmis 2017

Op zondag 29 januari zal Kerkelijk Zangkoor Harmonia weer traditiegetrouw haar medewerking verlenen aan het uitvoeren van de dialektmis in de parochiekerk van Simpelveld. In samenwerking met de CV Woeësj-joepe en de Heemkundevereniging zal om 11.00 uur de Eucharistieviering worden opgeluisterd met de Dialec-Mes, op muziek gezet door Jeu Weijers en met tekst van Arnold Schleck.

Prins Robin, Blommekunnigin Lianne, Jeugdprins Julian en enkele leden van de Woeësj-joepe zullen diverse lezingen en gebeden verzorgen, terwijl een paar dames van de Heemkundevereniging zorg dragen voor verschillende voordrachten.

Harmonia, o.l.v. dirigent Jean Lardinois en met orgelbegeleiding van Paul Huijts, zal, buiten de vaste gezangen van de dialektmis, ook nog een aantal nieuwe (dialekt)-werken ten gehore brengen zoals: Wees gegroet Maria van A. Kropivsek, Ave Maria (Zumpelvelder plat) van G. Sars en Wie d’r Herrgot Limburg hat gemaak… van Ben Erkens in een arrangement van Jean Lardinois.

Tot slot zal bariton Hans Scheijen (inderdaad, de opa van Prins Robin) met “Sjun Zumpelveld” voor een waardige afsluiting zorgen.