Persbericht: Paasprogramma Harmonia 2017

Met de Paastijd in het vooruitzicht staat Kerkelijk Zangkoor Harmonia weer een druk programma te wachten:

Witte Donderdag 13 april 2017: 19.00 uur

Het koor o.l.v. Jean Lardinois en met Stella Bonten aan het orgel, zal de mis opluisteren met volkszang en diverse liederen, waaronder In Monte Oliveti van A. Bruckner, Tenebrae factae sunt van G. van Amstel, Steal away van B. Renden en Tebe Poem van D. Bortnianski.

Goede Vrijdag 14 april 2017: 14.00 uur

De heren van Harmonia verzorgen de liederen bij de verschillende staties van de kruisweg in het Hellingbos. Na de kruisweg zal de onthulling en inzegening plaats vinden van een prachtige uitvoering van de 15e statie, voorstellende de verrijzenis van Christus, staand voor de grot met weggerolde steen.

Paaszaterdag 15 april 2017. Paaswake: 20.00uur

Viering van het licht. Inleiding met gebed en zegening paaskaars. Het koor zingt delen uit de Messe in C van A. Bruckner. Verder nog: Haec Dies, Cantate Domino, Herr deine Güte, Christus die verrezen is en er wordt afgesloten met Lobt den Herrn der Welt. Dit alles o.l.v. dirigent Jean Lardinois en met orgelbegeleiding van Paul Huijts.

Eerste Paasdag 16 april 2017: 11.00 uur

Tijdens deze feestelijke Paasmis zal Harmonia de Missa Brevis in B (Kleine Orgelsolo-Messe) van J. Haydn ten gehore brengen. Bij de intrede zingen de heren gregoriaans het Introïtus van Pasen: Resurrexi en tussen de lezingen Victimae Paschali. Het koor, dat weer onder de vertrouwde leiding staat van Jean Lardinois en met deze keer Marcel Konieczny aan het orgel, vertolkt verder nog Tui sunt coeli, Haec Dies, Locus iste en sluit na de zegen af met het majestueuze Halleluja van G.F. Händel.