Persbericht: Eerste nieuwsbrief Harmonia juni 2017

Zangkoor Harmonia verrast leden en Sympathisantengroep:

Fraai boekwerkje markeert pad naar 160-jarig jubileum in 2019

– door Jef Bonten –

SIMPELVELD – Het 160-jarig bestaansfeest van het Simpelveldse Gemengd Kerkelijk Zangkoor Harmonia, opgericht in 1859, werpt haar schaduwen vooruit naar het jubileumjaar 2019. Dat indrukwekkende jubileum, waarvoor een aantal werkgroepen al geruime tijd contouren zijn aan het ontwikkelen, wil men op diverse data groots en feestelijk-apart gaan vieren.
Als stapsgewijze voorbereiding naar en informatie over deze nieuwe mijlpaal is er bij de Simpelveldse drukkerij ’t Poortje afgelopen week een 50 pagina’s groot boekje, getiteld ‘Harmonia Express’, als gevarieerde en prettig leesbare, uitvoerige nieuwsbrief verschenen. Waarin anekdotes, verenigingsnieuws, vraaggesprekken en ‘Uit de oude doos’-herinneringen aan bod komen.
Het is de bedoeling dat alle 64 leden en bestuur plus de in ruim een half jaar met meer dan honderd supporters, trouwe toehoorders en koorliefhebbers samengestelde Sympathisantengroep twee keer per jaar een gratis exemplaar-in-boekvorm zullen ontvangen. Dus minstens vier à vijf boekwerkjes om beter geïnformeerd te raken en het jubileum gemotiveerder tegemoet te kunnen treden. Om zo doende bijgepraat te worden over opvallende koorleden, begeleiders, de rijke koorhistorie, het altijd drukke zangprogramma, het rijke repertoire, jubilarissen, plannen voor de toekomst en dan met name over het 160-jarig jubileum, kortom over het wel en wee van een markant kerkkoor, dat ook op wereldlijk vlak zijn vleugels meer wil gaan uitslaan.

Met drie interviews
Kern in het eerste boekwerkje in een reeks-van-vier-à-vijf te verschijnen edities in de komende twee jaar zijn naast de anekdotische voorvallen (o.a. de viering van Proeme Poäsje, vlak voor carnaval) en programmatische toekomstplannen drie interessante interviews met voorzitter Thijs Cleuters, dirigent Jean Lardinois en met oud-voorzitter, koornestor en voormalige varkensboer Harry Ploumen (85). Zeer onderhoudend is ook de rubriek ‘Uit de oude doos’, met de volgende amusante anekdote na WO II:
“Een dagtocht naar Schwammenauel (D) begint al om half zeven ’s morgens (!) met een H. Mis op een zondagmorgen in de kerk. Maar ’s middags waren er wel uit voorzorg twee uur rust ingepland…!”

Eerste exemplaar voor pastoor René Pisters
Harmonia-voorzitter Thijs Cleuters overhandigde donderdagavond 1 juni, aansluitend aan de generale Pinkster-repetitie, in de zaal van verenigingslokaal, Partycentrum Oad Zumpelveld, het eerste exemplaar van ‘Harmonia Express’ aan Pastoor René Pisters van de H. Remigiusparochie in Simpelveld. Daarmee uitdrukkend de onverbrekelijke, zeer hechte band, die het koor, destijds opgericht als louter mannenformatie, vanaf het prille begin in 1859 met de Simpelveldse parochiekerk onderhoudt. Uiteraard was de parochieherder opgetogen over deze amicale geste. Hij stak zijn lof over dit initiatief, en ook over de waardevolle bijdragen die Harmonia in parochieverband wekelijks verleent, dan ook niet onder stoelen of banken.
De redactie, waarvan Jef Bonten, Thijs Cleuters, Jo Senden, Jenny Pesch, Jean Lardinois, José Vijgen en het layout-duo John Spierts en Isabel Lansink-Henstra deel uitmaken, heeft een prettig leesbaar product afgeleverd. 

Sfeervolle kaft
Bijzondere vermelding verdient de artistiek begaafde Roy Jorissen, die de dubbele voor- en achterkaft voor ‘Harmonia Express’ ontwierp. Een rustige, sfeervolle kleur-impressie die Simpelveld recht doet. Met daarop geflankeerd door enerzijds de Remigiuskerk, en anderzijds de kapel Sterre der Zee op de Rodeput in zachte pasteltinten gevat, centraal in het middendeel het donkere hellingbos met kruiswegstaties en als blikvanger in vlammend rood de felle en wijnrode verenigingsvlag van het bijna 160-jarige Harmonia!

Het tweede boekwerkje in deze jubileumreeks zal eind oktober van dit jaar verschijnen. Een reeks om later in te laten binden, teneinde een waardevolle en nostalgische koorhistorie levend te houden.