Persbericht: maandelijkse uitvoering september 2017

Een bijzondere maandelijkse uitvoering Zangkoor Harmonia in september.

Op zondag 17 september is zangkoor Harmonia, na de vakantieperiode, weer te beluisteren tijdens een bijzondere maandelijkse uitvoering om 11.00 uur in de Remigiuskerk te Simpelveld. Het koor voert dan een aantal werken uit van de Engelse componist Karl Jenkins. Deze kreeg, bij gelegenheid van de milleniumviering in 2000, de opdracht voor het componeren van een bijzonder werk. De opdracht was gerelateerd aan een thema dat van alle tijden is: oorlog en vrede. Het werk is speciaal opgedragen aan de slachtoffers van de Kosovo-crisis. De compositie is gebaseerd op de ritus van een katholieke mis, maar wel aangevuld met andere stukken. Het geheel moest vooral een uitstraling zijn van het zinloze van oorlog. Dit werk mag dan ook gezien worden als een anti-oorlog stuk. De officiële naam is ‘The Armed Man’, hetgeen vij vertaald betekent: de tot soldaat gemaakte man. De compositie draagt als tweede titel: A Mass for Peace. (Een mis voor vrede). Harmonia zal van dit indrukwekkende werk het Sanctus, Benedictus en Agnus Dei uitvoeren.( De Kyrie en Gloria komen uit de Messe in C van A. Bruckner).

Harmonia wil met deze uivoering vooral ook stilstaan bij het overlijden dit jaar van twee gewaardeerde leden, te weten Frits Ortmans en Jo Jorissen.

Ton Janssen met euphonium

Een extra cachet zal aan deze uitvoering worden gegeven door de medewerking van de heer Ton Janssen die de euphoniumsolo (Tenortuba) in de Benedictus voor zijn rekening neemt. Ook zal hij, samen met organist Paul Huijts, nog een solowerk vertolken.

Verder kunt u tijdens deze Eucharistieviering nog luisteren naar: Steal away van B. Renden, Gebet van C.M. von Weber, Break Thou The Bread van J.T. Watson en Verleih uns Frieden van F. Mendelssohn. Na de zegen wordt afgesloten met Dank sei Dir, Herr van G.F. Händel. Harmonia staat als vanouds onder de bezielende leiding van dirigent Jean Lardinois, terwijl de orgelbegeleiding in handen is van Paul Huijts.