Persbericht: Feestmis van het zilveren priesterfeest van pastoor René Pisters 2018

Pastoor Pisters viert op zondag 16 september zijn zilveren priesterfeest. Hiertoe wordt een H. Mis opgedragen om 16.00 uur in de parochiekerk van Simpelveld.
Op verzoek van de pastoor is gekozen voor de kleine Orgelsolo-Messe van J. Haydn (Missa brevis in B-dur).
Deze zal ten uitvoer worden gebracht door de koren Harmonia Simpelveld en St. Joseph Bocholtz. Daarnaast zal sopraan Fenna Ograjensek haar medewerking verlenen.
Naast de Missa brevis zullen nog de volgende werken worden uitgevoerd:
. Bij de intrede: Dank sei Dir, Herr (sopraansolo) van G.F. Händel,
. Ave Verum van W.A. Mozart en
. Tui sunt coeli van J. Gruber.
Om een gezamenlijke muzikale groet te brengen aan de jubilaris zal aan het einde van de mis het
. Cantate Domino van Gretchaninoff ten gehore worden gebracht met alle koren van Parochiecluster Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg,
te weten:

. kerkelijk zangkoor St. Josef Arbeider,
. kerkelijk zangkoor St. Bernardus,
. de Oud-Berglijsters,
. zangkoor Morgenzang,
. zangkoor St.Joseph en
. zangkoor Harmonia.

De muzikale leiding van de hele viering is in handen van dirigent Jean Lardinois, terwijl Paul Huijts de orgelbegeleiding voor zijn rekening neemt.
De uitvoering geschiedt voor in de kerk, nabij het nieuw geplaatste Johannesorgel.