Persbericht: Uitgave jubileumeditie Harmonia Express

Een kleurige verhalenrijke beauty in apart grootformaat:
Jubileumgids 160 jaar Harmonia gepresenteerd

-door Jef Bonten-

Simpelveld – Voorzitter Thijs Cleuters van het gemengd kerkelijk zangkoor Harmonia stond donderdagavond 1 november na de verkorte repetitie in Oud Zumpelveld eerst even stil bij het komende 160-jarig jubileum in 2019.
In vogelvlucht vermeldde hij na de succesvolle opmaat en aanloop, eind juni, met een zomeravondconcert op The International Butler Academy op de Simpelveldse Plaar, vooral de over het jubileumjaar 2019 gedoseerde 4 concerthoogtepunten in de St. Remigiuskerk.
Op de eerste plaats de al op zondag 6 januari plaatsvindende Driekoningenmis met Transatlantic Brass, vervolgens als te verwachten vocaal en instrumentaal Leckerbissen en climax op zondag 19 mei zeker de Concertmis ‘Messe in G-dur’ van Franz Schubert met medewerking van het Kerkraads Symfonie Orkest o.l.v. Manon Meijs, organist Paul Huijts en de solisten Kim Savelsbergh (sopraan), Bart Verhagen (tenor) en Frans Kokkelmans (bariton)en het jubilerende Harmonia o.l.v. Jean Lardinois.
Na een ontspannende concertreis op zondag 23 juni naar Keulen met optreden in de St. Aposteln Kirche aldaar volgt op zondag 22 september in de St. Remigiuskerk te Simpelveld een Belcantoconcert met het Salon Orchester Rouge en met de solisten Fenna Ograjensek (sopraan) en Pascal Pittie (tenor). De feestelijke afsluiting vindt plaats op zondag 1 december met de kerkelijke Caeciliaviering, waaraan ook Harmonie St. Caecilia Simpelveld haar medewerking gaat verlenen.

Presentatie jubileumgids in kleur
Voorzitter Cleuters, die speciaal kapelaan Rajan namens de Simpelveldse geestelijkheid, en verder ook redacteur-tekstschrijver Jef Bonten en Wiel Weijers welkom heette, prees de Jubileumgids “als een wel heel bijzondere editie waarop we erg trots kunnen zijn!” Een waardig huldebetoon aan een van de oudste verenigingen van Simpelveld, vooral ook dankzij de verantwoorde weergave van historische feiten.
“We laten 2019 niet zomaar voorbijgaan. Dat hebben we afgesproken. Deze avond reiken we ons lijfblad, de Harmonia Express, uit. Deze keer een Jubileumuitgave En wat voor één! Het bestuur is er trots op dat dit bijzondere exemplaar tot stand gekomen is. Maar dat ging niet zomaar.”

Eerste exemplaar overhandigd aan kapelaan Rajan
Hij ging na de complete Werkgroep PR, de redactie, bestaande uit José Vijgen, Jo Senden (die ook diverse programmaverhalen produceerde), Jean Lardinois, Isabel Lansink, John Spierts (de alerte en nijvere layout specialist) en Jef Bonten (die acht verhalen voor zijn rekening nam), voor hun grote inzet bedankt te hebben, over tot de presentatie van de zeer aparte Harmonia Express nr. 4 Jubileumeditie.
Het eerste exemplaar werd onder applaus aan de uit India afkomstige kapelaan Rajan overhandigd, die de verhinderde pastoor René Pisters verving. Daarna kwamen alle redactieleden aan de beurt om met een exemplaar bedankt te worden.

Bewaarexemplaar
Harmonia Express nr. 4 verschijnt bij deze feestelijke historische gelegenheid in een grotere oplage van 250 exemplaren, gevat op forser A-4 formaat en in fraaie kleurendruk op glanspapier. Een bewaarexemplaar, dat het waard is met de vorige drie edities ingebonden te worden. Bestemd voor de leden en de 115 leden van de Sympathisantengroep. TM-design van Theo Meijer heeft een fraai staaltje vakmanschap afgeleverd.
Het geheel rijkelijk geïllustreerd bovendien met historische foto’s en voorzien van actueel fotomateriaal en boordevol boeiende verhalen en lezenswaardigheden. Ook wordt geput ‘Uit de Oude Doos’ met kostelijke anekdotes uit het 100- en 110-jarig bestaansfeest, maar ook worden naast de ‘ups’ ook de ‘downs’ met enorm ledenverlies tijdens de Eerste Wereldoorlog niet verzwegen.
Daarna werden de 7 jarige  leden van de voorbije maand met een ander dan gebruikelijk ‘Lang zullen ze leven!’ toegezongen en volgde er in verenigingslokaal Oud Zumpelveld nog een gezellige nazit, waarin alvast een eerste impressie uit de prachteditie van Harmonia Express kon worden verkregen.