Persbericht: Kerkelijk Zangkoor Harmonia huldigt vier jubilarissen tijdens Caecilia viering 2018

Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest op zondag 2 december zullen dit jaar door zangkoor Harmonia vier jubilarissen in de schijnwerpers worden geplaatst.
Als diamanten jubilaris zal Harrie Ploumen gehuldigd worden, gevolgd door twee gouden jubilarissen, namelijk Martha Savelsbergh en Ad Leisten en tenslotte Hilde Wings, die al 25 jaar lang de gelederen van het koor versterkt.
Traditiegetrouw zal de feestdag worden ingeluid met een hoogmis in de parochiekerk om 11.00 uur, die het koor, samen met harmonie St. Caecilia, zal opluisteren. Harmonia staat onder leiding van Jean Lardinois en de orgelbegeleiding is in handen van Paul Huijts.
Na de mis brengen beide verenigingen een bezoek aan het kerkhof, waar de overleden leden worden herdacht. Vervolgens gaan de koorleden naar verenigingslokaal Oud Zumpelveld, waar de jubilarissen intern gehuldigd zullen worden.

v.l.n.r. Harry Ploumen, Martha Savelsberg, Hilde Wings en Ad Leisten

Diamanten jubilaris: Harry Ploumen (tenor)
Harrie begon zijn zangcarrière als lid van het knapenkoor o.l.v. Nic Coenen. Na de militaire dienstplicht vervuld te hebben, meldde hij zich zelf aan bij Harmonia, dat toen onder leiding stond van Sjef Leerssen. Harrie kan bogen op een grote staat van dienst. Zo was hij van 1981 tot 1982 bestuurslid om vervolgens maar liefst 18 jaar de voorzittershamer te hanteren (1982-2000). Ook dirigeerde hij vele begrafenismissen en hij staat nog iedere zondagmorgen op het oksaal voor “zijn jongens”. Hij is ook nog lid van het Oogstdankkoor, een regiokoor dat uitsluitend uit agrariërs bestaat. Over de toekomst van het koor is hij positief, ondanks de toenemende vergrijzing en de moeilijkheid om jongeren erbij te betrekken.

Gouden jubilaris: Martha Savelsbergh (alt)
Voordat Martha naar Simpelveld verhuisde, zong ze in het koor van haar woonplaats Nieuwenhagen. Gevraagd en aangemoedigd door toenmalig voorzitter Mia Boltong, werd ze lid van Harmonia. Martha komt uit een muzikaal gezin. Haar vader was dirigent van het kerkelijk zangkoor. Ze zongen altijd samen met familieleden bij allerlei gelegenheden. Ze kreeg zangles van o.a. Peter Kokkelmans. Ook zong ze bij Harmonia regelmatig als solist. Zij is een groot opera fan en bezocht verschillende keren opera voorstellingen in de arena van Verona.

Gouden jubilaris: Ad Leisten (bas)
Ad is afkomstig uit Aken, waar hij ook steeds gezongen heeft. Sinds zijn huwelijk woont hij in Simpelveld en werd hij lid van Harmonia. Destijds werd hij benaderd door Els van de Laar en Fien Vliex, die hem wisten over te halen om lid te worden. Ad heeft het zingen niet van een vreemde, want zijn moeder heeft ook altijd gezongen.
De voorkeur van Ad gaat uit naar het kerkelijk repertoire, waarbij vooral de Haydn mis zijn grote favoriet is.

Zilveren jubilaris: Hilde Wings (sopraan)
Hilde werd via Fia Geilenkirchen lid van Harmonia. Daarvoor zong zij al jarenlang in Eys bij dameskoor Octavia (vanaf 1963). Daar is ze nog steeds heel actief. Ze is lid van het organisatiecomité van de Krönungs Messe, die tijdens de Muziekdagen van Eys elk jaar traditiegetrouw wordt uitgevoerd. Dit is haar lust en leven. Hilde stamt uit een muzikale familie. Haar vader was lid van het kerkelijk zangkoor in Eys en samen met broers en zussen vormden ze het van Loo koor. Een leven zonder zingen kan ze zich niet voorstellen.
In Huize Loreto, waar ze 33 jaar in dienst is geweest, werkt ze nu nog als vrijwilligster in het museum “De schat van Simpelveld”.