Persbericht: Harmonia zingt Dialectmis 2019

Op zondag 3 februari zal om 11.00 uur in de Simpelveldse parochiekerk weer traditiegetrouw de “Dialec-Mes” worden uitgevoerd.
In samenwerking met Carnavalsvereniging “De Woësjjoepe” en heemkundevereniging “De Bongerd” zal Kerkelijk Zangkoor Harmonia deze Dialec-Mes, op muziek gezet door Jeu Weijers en met tekst van Arnold Schleck, ten gehore brengen.
Achtereenvolgens zult u kunnen luisteren naar:
Vier wunsje uch inge sjunne mörge; Entferm dich uvver os; Gloria in excelsis; Wees gegroet Maria; O heer dieng godheed; Hilliech is d’r Heer; Lam goddes; Ave Maria (Zumpelvelder plat) en Wie d’r Herrgot Limburg hat gemaak.
Afgesloten wordt met “Sjun Zumpelveld”.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Jean Lardinois terwijl de orgelbegeleiding verzorgd wordt door Paul Huijts.