Persbericht: Zangkoor Harmonia sluit met Caeciliafeest en Krönungsmesse een indrukwekkend jubileumjaar 2019 af

Harmonia startte de 160-jarige jubileumviering op Driekoningenzondag 6 januari met de opluistering van de eucharistieviering, samen met Blazersensemble TransAtlantic Brass.
Op zondag 19 mei werd de Concertmis in G-dur van F. Schubert uitgevoerd. Aan dit muzikale hoogtepunt werkten mee: Harmonia, het KSO, Kim Savelsbergh sopraan, Bart Verhagen tenor, Vasilis Tsanaktsidis bariton, Paul Huijts orgel. Algehele leiding: Jean Lardinois.
Aansluitend vond de jubileumreceptie en fototentoonstelling plaats in verenigingslokaal Oud Zumpelveld.
Zondag 23 juni stond de concertreis naar Keulen op het programma, waar in de Basilika St. Aposteln Köln de Messe in C van Bruckner ten gehore werd gebracht.
Als apotheose was er op zondag 22 september het Belcantoconcert. Hier werkten aan mee: zangkoor Harmonia, Fenna Ograjensek sopraan, Pascal Pittie tenor, Paul Huijts piano en het SalonRougeOrchester uit Aken. Algehele leiding: Jean Lardinois.
Ter afsluiting van dit gedenkwaardige jubileumjaar vindt op zondag 1 december de Caeciliaviering plaats, waarbij een vijftal jubilarissen gehuldigd zullen worden, te weten Mia Boltong en Els Smeets (beiden 60 jaar lid), Fieny Lippertz en Wies Smeets (40 jaar) en tot slot Claire Scheffers (25 jaar).

v.l.n.r. Claire Schefers, Els Smeets, Wies Smeets en Fieny Lippertz, Mia Boltong ontbreekt helaas

Diamanten jubilaris: Mia Boltong (alt):
Vanaf de oprichting is Mia lid geworden van het dameskoor en tevens voorzitter. Eerst repeteerde het dameskoor in het patronaat (nu de “Toekomst”). Op een gegeven moment is het koor verhuisd naar “Maxim” en ging toen ook samen zingen met het mannenkoor. De samenwerking tussen mannenkoor en dameskoor beviel zo goed dat de besturen van beide koren in 1969 werden samengevoegd. In het nieuw samengestelde bestuur werd Mia vicevoorzitter.
Mia was altijd zeer actief, het koor was haar alles niets was haar teveel. Zij nam het voortouw voor wat betreft de steunkaarten. Vaak nam zij extra wijken voor haar rekening zelfs toen ze niet meer actief kon meezingen bleef zij het koor trouw en elk jaar konden we een beroep op haar doen en was ze bereid waar dan ook mee te helpen. Dat ze vanwege een keelaandoening niet meer kon meezingen heeft haar veel pijn gedaan. Ondanks dit laatste probeerde zij daar waar het kon zoveel als mogelijk betrokken te blijven bij Harmonia.

Diamanten jubilaris: Els Smeets (sopraan):
Els ging zestig jaar geleden, samen met de meisjes, op de zondagmiddag naar de bijeenkomsten van de Maria Garde, die in de kerk gehouden werden. Daar hoorde zij de oproep van de pastoor, om zich aan te melden voor het gemengd kerkelijk zangkoor. Els, veertien jaar oud, was toen het eerste vrouwelijke lid, wat zich aanmeldde. In de jaren die volgden, zong zij als sopraan ook meermaals de solopartij en het Ave Maria in de huwelijksmissen. Als coupeuse heeft Els bij Harmonia zeker haar sporen verdiend. Jarenlang zorgde zij ervoor, dat de uniforme kleding van zowel de dames, als de heren er correct, passend uitzag. Het vervaardigen van het vaandel, wat het koor tijdens de processies met zich meedraagt, is echter haar meesterwerk. Els komt uit een muzikaal gezin en zij beschouwt het zingen dan ook, als haar grootste hobby. Het is tevens haar enigste hobby, die zij bijna zestig jaar met veel enthousiasme en liefde heeft gehad. Momenteel moet Els het rustiger aandoen en de repetities van het koor, met aansluitend
de nazit van het “Klavertje Vier”, zijn voor haar kostbare herinneringen. De uitvoeringen en de concerten van Harmonia bezoekt Els nu als toehoorder, met een gevoel van weemoed, maar de zang en de muziek van het koor, laten haar ook vol trots genieten.

Robijnen jubilaris: Fieny Lippertz (sopraan):
Fieny is lid geworden van zangkoor Harmonia in 1979.
De kinderen van Mia Boltong en Fieny waren bevriend, en maakten samen muziek waarbij Fieny zong. Mia reageerde hierop met de woorden: Tunnes kenst doe zingen? Waarop Fieny zei: doe dat neet? Waarop Mia vroeg of ze geen zin had om te komen zingen bij het koor, en bood aan haar te komen halen voor de volgende repetitie.
De toenmalige dirigent Aloïs Frings heeft een zangtest afgenomen waarna ze werd ingedeeld bij de Sopranen en daar zingt ze tot op heden. Vanaf toen zingt ze nog steeds met veel plezier mee. Zo is Aloïs haar meerdere malen komen ophalen om elders de sopranen te ondersteunen.
Ze heeft vele mooie herinneringen aan het koor maar de uitstapjes met het “Klein koor” zijn haar het meest bijgebleven. Het zingen zat er bij Fieny al jong in zo heeft ze op jonge leeftijd vaak meegezongen bij de Zusters in het Apostelzaaltje. Ze mist geen repetitie en komt zelden te laat maar ook zelden te vroeg. Mooi op tijd! We bedanken haar voor 40 jaar lidmaatschap en wensen haar toe tot in lengte der dagen te blijven zingen.

Robijnen jubilaris: Wies Smeets (alt):
Het koor ligt Wies na aan het hart. Ze heeft altijd met heel veel plezier met haar altstem bijgedragen aan het succes van Harmonia. Het koor kwam altijd op de eerste plaats. Het café, waar ze achter de tap de klanten verzorgde, moest dan wel eens wijken voor Harmonia. Regelmatig nam ze de kleinkinderen mee op het oksaal, in de hoop dat de vonk voor het zingen zou overslaan. Verder hielp ze met het uitdelen en verzorgen van de muziekpartijen. Wies vond het ontzettend jammer dat ze vanwege gezondheidsproblemen moest stoppen met actief zingen. Daarom is dit 40-jarig jubileum een bekroning voor haar inzet en toewijding voor Harmonia.

Zilveren jubilaris: Claire Scheffers (alt):
Claire werd samen met echtgenoot Henk lid van Harmonia, na de concertreis, die het koor maakte naar Wenen. Als gasten, was de vriendschappelijke en gezellige sfeer en ook de uitvoeringen tijdens deze reis, bepalend voor hun keuze. Claire maakte een aantal jaren deel uit van het bestuur. In 2002 werd ze penningmeester van Harmonia. Dit werk heeft ze met veel vreugde en toewijding gedaan. Niet vreemd overigens, want van jongs af aan, was Claire goed in financiële zaken. In 2008 stopt ze met haar bestuurslidmaatschap, maar niet met haar grote passie, het zingen. Een aantal jaren zong Claire ook nog in een dameskoor in Heerlen, maar Harmonia is en blijft voor haar nummer een. De afwisseling in de kerkmuziek, maar ook het wereldse repertoire spreekt haar enorm aan. De wekelijkse repetitieavond vindt Claire nog steeds heel belangrijk en ook na afloop het mee
aanschuiven aan de statafel van de Alten, om nog eentje te drinken en gezellig na te praten. Niet zelden besluit Claire deze avond met de opmerking: “Het zingen doet zo goed en wat hebben we nog eens kunnen lachen, het was weer gezellig.”

MarjorieGinczi ngerDe feestdag zal worden ingeluid met een hoogmis in de parochiekerk om 11.00 uur, die het koor, samen met Harmonie St. Caecilia zal opluisteren. Als waardige afsluiting van dit jubileumjaar is gekozen voor de Krönungsmesse van Mozart, met als sopraansoliste Marjorie Ginczinger. De orgelbegeleiding wordt verzorgd door Paul Huijts en de algehele leiding is in handen van dirigent Jean Lardinois.
Na een bezoek van beide verenigingen aan het kerkhof, waar de overleden leden worden herdacht, zullen de jubilarissen in Partycentrum Oud Zumpelveld intern gehuldigd worden en kan dit 160-jarig jubileum op passende wijze worden afgesloten.