Persbericht: Acte van verdienste voor Harry Ploumen

Tijdens de jaarvergadering van Kerkelijk Zangkoor Harmonia op 12 maart j.l. ontving Harry Ploumen “de acte van parochiële verdienste” uit handen van pastoor Pisters.

Ontvangst acte van pastoor

Onlangs is Harry gestopt met het dirigeren van de heren van zangkoor Harmonia bij het opluisteren van de H. Missen op de zondagmorgen. Begin jaren 80 nam hij het stokje over van Harry Otten z.g. en sindsdien heeft hij dit ongeveer zo’n 37 jaar met veel toewijding gedaan.
Harry is momenteel het oudste koorlid (zingt nog altijd als tenor), is pas 88 lentes jong en dit jaar al 62 jaar lid van Harmonia. Wat betreft het repetitiebezoek staat hij met stipt bovenaan de lijst. Ook ten tijde van zijn werk op de boerderij in Bosschenhuizen was hij steeds present om te zingen bij alle uitvoeringen en bij begrafenissen.

Dankwoord en bloemen voor Harry

Vele jaren heeft hij zijn sporen verdiend als voorzitter van Harmonia. Voor zijn vele verdiensten ontving hij reeds eerder de Pro Ecclesia. Momenteel is hij nog altijd heel actief en betrokken en ook op financieel gebied zorgt hij ervoor dat sympathisanten het koor in alle opzichten ondersteunen.

Wij wensen Harry van harte proficiat met de acte van verdienste en wensen hem toe dat hij nog vele jaren -in goede gezondheid- vreugde vindt in de zang en in de muziek.
Namens Kerkbestuur en Kapelaan Rajan,
René Pisters, pastoor