Persbericht: Caeciliafeest zangkoor Harmonia 2020

Van talrijke muziekverenigingen is Caecilia patrones. De gedenkdatum is 22 november. Vandaar dat rondom die datum en vele kerken en feestzalen wordt gemusiceerd en gefeest. Sinds jaar en dag. Heel bijzonder dat het dit jaar niet kan. De Simpelveldse harmonie en het Simpelveldse kerkkoor hebben al jaren de traditie om die eucharistie op een bijzondere manier gezamenlijk op te luisteren. Er wordt van beide kanten flink gerepeteerd om op dit jaarlijkse hoogtepunt goed voor de dag te komen. We gaan die traditie zeker weer in ere herstellen, maar zoals u begrijpt, dit jaar even niet. Voor de jubilarissen van het jaar is er een reden om het beste pakje aan te trekken. Er vindt immers, ook traditiegetrouw, een interne huldiging plaats met een gezellige feestmiddag. Het beste pakje mag op zondag 29 november nog even in de folie. We gaan het ongetwijfeld inhalen als de

v.l.n.r. Hein Lennartz, Jo en Marianne Senden

gezondheidsrisico’s weer tot een aanvaardbaar minimum gedaald zijn. Bij zangkoor Harmonia zijn dit jaar jubilaris: het echtpaar Marianne Senden-Eggen en Jo Senden, beiden zilveren jubilaris en Hein Lennartz die maar liefst 60 jaar lid is en zijn diamanten jubileum viert. Voor nu van harte gefeliciteerd met al die mooie koorjaren.