Persbericht: eerste repetitie 2021

Harmonia gaat weer voorzichtig opstarten op 1,5 m. inclusief spatscherm voor dirigent.

Na een lange gedwongen rustpauze van bijna 1,5 jaar, in verband met alle coronaperikelen, is Zangkoor Harmonia afgelopen week weer voorzichtig opgestart met de wekelijkse repetities.
Natuurlijk wel met inachtneming van de toch nog geldende coronaregels. Dat betekent concreet: afstand bewaren, alle stoelen op 1,5 m. Zoals te zien werd de meetlat gehanteerd voor het plaatsen van de stoelen op afstand. Tijdens de eerste repetitie moest wel regelmatig op de rem getrapt worden om te voorkomen dat leden teveel naar elkaar toeschoven. Men miste de onderlinge steun, mede door de lange zangpauze.

Ook een extra spatscherm voor de dirigent wordt gebruikt. Het is speciaal gemaakt door een van onze leden.
Er kan echter nog niet met het hele koor gerepeteerd worden. Daarom is er een indeling gemaakt in een repetitieschema: van 20 tot 21 uur zijn de dames aan de beurt en vervolgens van 21 tot 22 uur de heren.

Overigens is de vaste mannengroep van de zondagvieringen al een aantal weken actief om samen met organist Jean Lardinois de eucharistieviering op de zondagmorgen op te luisteren.

Samen zingen met het volledige koor is voorlopig nog niet mogelijk, maar dirigent Jean Lardinois constateerde met genoegen dat de animo om weer te beginnen groot is.
Men hoopt dat het in het najaar mogelijk wordt om weer eens een meerstemmige uitvoering te verzorgen.