Persbericht: Harmonia zingt in Antwerpen

Harmonia zingt in Antwerpen

Na een welverdiende vakantie heeft Kerkelijk Zangkoor Harmonia de draad weer opgepakt en heeft inmiddels alweer twee uitvoeringen achter de rug.

Het volgende hoogtepunt dient zich aan op zondag 15 september. Harmonia zal dan de Eucharistieviering verzorgen in de Carolus Borromeus kerk in Antwerpen.

De Carolus Borromeus kerk is een voormalige Jezuïetenkerk in barokke stijl. De kerk werd tussen 1615 en 1621 gebouwd. Oorspronkelijk gewijd aan de stichter van de Jezuïetenorde Ignatius van Loyola, werd na het opheffen van de orde in 1773 de kerk opnieuw gewijd, ditmaal aan Carolus Borromeus. Sinds 1803 is het gebouw in gebruik als parochiekerk.

De kerk is een typisch product van de contrareformatie, waarin de katholieke kerk probeerde met pracht en praal het volk weer aan zich te binden en waarin de Jezuïeten een leidende rol speelden.

Aan de decoratie van de kerk werden belangrijke bijdragen geleverd door Peter Paul Rubens, die zowel schilderijen als beeldhouwwerk verzorgde. Door een brand in 1718 werd het interieur zwaar beschadigd en gingen er o.a. 39 plafondschilderijen van Rubens verloren.

Programma:

Het programma dat Harmonia in deze prachtige kerk ten gehore brengt ziet er als volgt uit:
Bij intrede : ‘Haec Dies’ (J. Algra), ‘Kyrie en Gloria’ uit de Missa Brevis van J. Haydn;
Tussen de lezingen: ‘Cantate Domino‘ (Gretchaninoff);
Bij het offertorium: ‘Locus Iste’ (A. Bruckner);
‘Sanctus-Benedictus – Agnus Dei’ uit The Armed Man (A Mass for Peace) van Karl Jenkins;
Onder de Communie: ‘Veni Jesu’ (L. Cherubini) en ‘Now I belong to Jesus’ (J. Clayton);
Na de zegen wordt  afgesloten met ‘Lobt den Herrn der Welt’ (W. Trapp).

Het koor staat als vanouds onder de bezielende leiding van Jean Lardinois en de orgelbegeleiding is in handen van Bart van Kerkvoort.

Tot 17.00 uur hebben de koorleden dan nog de tijd om zich te verpozen in het prachtige Antwerpen. Daarna wordt de thuisreis weer aanvaard naar het verenigingslokaal Oud Zumpelveld, waar zij getrakteerd zullen worden op een Chinese buffetmaaltijd.

Om het geheel compleet te maken zal er ook nog een dansje gemaakt kunnen worden op de muziek van een bekende D.J.