Geslaagde concerttrip Harmonia 2013

Kerkelijk Zangkoor Harmonia kan terug zien op een uiterst succesvol optreden in de barokke Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.

Bij de talrijke kerkgangers viel vooral de vertolking van diverse delen uit “The Armed Man”( A Mass for Peace)” van Karl Jenkins in de smaak, hetgeen het koor o.l.v. Jean Lardinois en met orgelbegeleiding van Bart van Kerkvoort, op een langdurig applaus kwam te staan.

Daarna konden de koorleden nog enkele uren doorbrengen in het zonnige Antwerpen alvorens terug te keren naar Simpelveld. Daar wachtte hen in verenigingslokaal “Oud Zumpelveld” een Chinese maaltijd in buffetvorm.

Maar voor men de inwendige mens kon versterken, werd eerst een bijzonder lid van het koor in de bloemetjes gezet. Met een lidmaatschap van vele jaren werd Piërre Schrijvers voor zijn vele verdiensten en tomeloze inzet voor het koor benoemd tot Ere-lid. Deze benoeming werd door iedereen met een daverend applaus en vele felicitaties ondersteund.

Ook werd voorzitter Harrie Wetzels hartelijk welkom geheten na een afwezigheid van enkele weken, vanwege een beenbreuk.

De avond verliep vervolgens in een zeer gezellige sfeer met muziek van D.J. Flügel, waarbij de voetjes behoorlijk van de vloer gingen.

Voor de nodige hilarische intermezzo’s werd gezorgd door Hilde Wings en Fia Geilenkirchen, die in de huid kropen van de laatste zusters van ons klooster en Marlou Notermans en Marianne Meyers, die het milieubesef van de oudere generatie flink op de proef stelden.

Aan het slot van deze gezellige avond werd Marlou Notermans nog eens extra in het zonnetje gezet door D.J. Flügel voor de pefecte organisatie van deze in alle opzichten geslaagde dag.