Toespraak ter gelegenheid van het benoemen van Pierre Schrijvers tot Erelid op 15 september 2013

TOESPRAAK TER GELEGENHEID VAN HET BENOEMEN VAN PIERRE SCHRIJVERS TOT ERELID VAN ZANGKOOR HARMONIA OP 15 SEPTEMBER 2013

Erelid Pierre Schrijvers

Erelid Pierre Schrijvers

Ik zie jullie denken… wat gebeurt er nu? Ria achter de microfoon, wij zijn niet in de kerk, dus zal er wel een toespraak komen… Nou dat klopt! En waarom dan? Nou, jullie hebben hem al zien zitten, vanwege Pierre!

Pierre, wat fijn dat Keetje en jij vanavond toch even bij ons kunnen zijn! Je gezondheid heeft je de laatste maanden en eigenlijk ook al langer dan dat, vaker parten gespeeld en nu is dan toch de tijd aangebroken dat je voor jezelf hebt gezegd: “het actief lid zijn van het zangkoor valt me zwaar en ik kan niet meer de bijdrage leveren zoals ik die graag zou willen; het is mooi geweest”.
Het getuigt van moed om in te zien dat iets niet meer kan en dat het beter is dat je het loslaat.

Maar Pierre, dat loslaten zal gelukkig niet helemaal gebeuren, want het bestuur heeft gemeend jouw vurigste wens in te willigen. Vanavond word je benoemd tot erelid van ons zangkoor.

Pierre, ik ga je niet de hemel in prijzen, want wij willen helemaal niet dat jij gaat hemelen!

Maar een aantal feiten wil ik toch graag noemen.

Jij hebt een bijzondere prestatie geleverd tijdens je actieve lidmaatschap. Je bent tot op heden 54 jaar lid van ons koor en je hebt altijd heel trouw alle repetities en uitvoeringen bijgewoond en buiten dat, was je op zondagochtend en in de wekelijkse huwelijks-  en begrafenismissen altijd present. Een jaar nadat je lid werd, ben je tot bestuurslid gekozen en dat ben je 42 jaar lang geweest. 38 jaar lang heb je op geheel eigen wijze, zonder moderne hulpmiddelen, de functie van penningmeester vervuld. Vanuit jouw betrokkenheid heb je jarenlang de donateursacties georganiseerd, en in dat kader nam je vaak een derde deel van de huis-aan-huisacties voor jouw rekening. En ook dit collecteren deed je op jouw eigen wijze, want mensen konden bijna niet aan je ontsnappen: als ze de 1e keer niet thuis waren, ging je hen gewoon nog een keer opzoeken en zo nodig nog eens! De aanzienlijke inkomsten die deze steunkaartenacties genereerden zal jouw penningmeestershart goed gedaan hebben en de kas nog meer natuurlijk!

Tijdens je jaren als bestuurslid coördineerde jij o.a. ook de verkoop van de Anjerloten, organiseerde jij het  jaarlijkse uitstapje voor het kleinkoor en beheerde en repareerde jij alle muziekstukken.

Je hebt jouw 25-jarig, 40-jarig en 50-jarig jubileum in stijl mogen vieren.

Als hoogtepunt voor jou werd jij tijdens jouw 40-jarig koorjubileum in 1999 koninklijk onderscheiden met de Orde van Oranje Nassau.

Na dat Koninklijke daalde je iets af in de rangen, want je bent ook Prins geweest! Samen met jouw Keetje was jij er namelijk voor te porren om in 2001 vuur inge aovond os Prinzepoar tse zieë. Daar hebben wij en jullie fijne herinneringen aan!

Dit zijn heel wat wapenfeiten, en vanwege al deze verdiensten en gewoon, omdat je bent zoals je bent Pierre, ben je vanaf nu benoemd tot erelid van Zangkoor Harmonia! En zoals Keetje en jij toen ons eerste prinsepaar waren, zijn jullie nu ons eerste erelid-echtpaar!

Pierre, heel hartelijk bedankt voor alles wat je voor ons koor hebt gedaan en betekend. Wij hopen dat je gezondheid het toelaat dat we jou en ook Keetje nog vaak zien onderin de kerk, luisterend en hopelijk ook genietend!

En dan wil ik nu graag Hilde Bogman vragen om jou de oorkonde die bij dit erelidmaatschap hoort, uit te reiken!

Ria Dean
15 september 2013