Persbericht: Harmonia huldigt Robijnen Jubilaris Els van de Laar 2014

Op zondag 9 november viert Kerkelijk Zangkoor Harmonia het jaarlijkse Caeciliafeest, waarbij de Robijnen Jubilaris Els van de Laar in het middelpunt zal staan.
Het koor o.l.v. dirigent Jean Lardinois zal tijdens de Eucharistieviering, die mede opgeluisterd wordt door Harmonie St. Caecilia, de Missa Brevis van Jos. Haydn uitvoeren.
Hiermee gaat een muzikale wens van de Jubilaris in vervulling. De orgelbegeleiding is in handen van Paul Huijts.

Jubilaris: Els van de Laar

Jubilaris: Els van de Laar

De Robijnen Jubilaris Els van de Laar werd in 1974 lid van het koor, samen met haar zus Fien, nadat ze een huwelijksmis hadden bijgewoond, die opgeluisterd werd door Harmonia.
Ze waren meteen enthousiast en meldden zich aan bij toenmalig voorzitter Wiel Hollanders.
Els, die de gelederen van de alten versterkt, stamt uit een muzikale familie. Al haar broers waren lid van de harmonie en moeder speelde zelfs op de citer. Ook was er een harmonium in huis waarop geregeld gespeeld werd.
Voor Els, die trouw de repetities en uitvoeringen bezoekt en ook nog lid is van het kleinkoor, moet alles wijken voor Harmonia.
Gevraagd naar haar muzikale voorkeur is ze zeer beslist: De Haydnmis, Gebet van C.M. von Weber en Halleluja van Kobi Oshrat.
Els heeft leuke herinneringen en veel plezier beleefd aan de vele kooractiviteiten, zoals de (verklede) carnavalsrepetities, waarbij ze zelfs in de huid van Corrie van Gorp kroop.
Ook de uitstapjes met het kleinkoor staan in haar geheugen gegrift. Ze hoopt dat ze nog vele jaren met haar mooie altstem mag bijdragen aan de successen van Harmonia.